Закнондательная база

 

ЗУ «Про енергозбереження»

ЗУ «Про альтернативні джерела енергії»

ЗУ «Про альтернативні види палива»

ЗУ«Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»

ЗУ «Про відходи»

 

ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища»

ЗУ «Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства»

ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»

ЗУ «Про зону надзвичайної екологічної ситуації»

ЗУ «Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами»

 

ЗУ «Про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі»

ЗУ "Про електроенергетику"

ЗУ «Про теплопостачання»

Постанова Верховної Ради України Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 листопада 1998 року "Про нейтралізацію загроз, обумовлених погіршенням екологічної і техногенної обстановки в країні"

 

ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

Постанова НКРУ «Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії "зеленого" тарифу для суб'єктів господарської діяльності»

МТЗУ Наказ «Про затвердження Галузевої програми енергозбереження та впровадження альтернативних видів палива на транспорті на 2006-2010 роки»

Наказ Міністерства палива та енергетики України «Про затвердження Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж»

Постанова НКРЕ «Про затвердження примірних договорів, які укладаються із суб'єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії»

 

Лист НКРЕ

Постанова НКРЕ « Про затвердження Правил приєднання когенераційних установок до електричних мереж»

Постанова НКРЕ « Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії»

Лист НКРЕ «Щодо постачання електроенергії»

Лист НКРЕ «Щодо тарифної політики в електроенергетиці»

 

Постанова НКРЕ «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом»

Постанова НКРЕ «Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії»

Постанова НКРЕ «Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької діяльності»

Постанова НКРЕ «Про затвердження Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом»

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС»

 

Лист НКРЕ «Про надання роз'яснень щодо регулювання тарифів на теплову енергію»

Постанова НКРЕ «Про затвердження Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється когенераційними установками»

Постанова НКРЕ «Про затвердження Правил користування електричною енергією»

Постанова НКРЕ «Про схвалення примірного договору між ДП "Енергоринок" та постачальниками електричної енергії за нерегульованим тарифом»

Постанова НКРЕ «Про схвалення Примірного договору про приєднання до електричних мереж»

 

Постанова НКРЕ «Про затвердження примірних договорів, які укладаються із суб’єктами господарювання, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії»

Розпорядження КМУ «Про заходи з використання альтернативних джерел енергії»

Постанова КМУ «Про особливості приєднання до електричних мереж об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел»

Постанова КМУ «Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного»

Постанова КМУ «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини»

 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»

Постанова  КМУ «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами»

Постанова КМУ «Про посилення контролю за режимами споживання електричної і теплової енергії»

Постанова КМУ «Про порядок видачі НКРЕ ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»

Постанова КМУ «Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню»